Voordelen van Groen Gas

Waarom groen gas produceren?

Dit klimaat vriendelijke gas kan direct geïnjecteerd worden in het gasnet en kan gebruikt worden door industrie, huishoudens en zwaar transport. Tegelijkertijd lost dit het probleem van mestoverschot en afvalverwerking op. Een goed voorbeeld van circulaire economie.

Verduurzaming van de agrarische sector

Door het overschot aan mest te gebruiken voor het maken van groen gas reduceren we de uitstoot van broeikasgassen en verkleinen we onze CO2 voetafdruk. 

 

Energietransitie

Groen gasinstallaties kunnen bij wijze van spreken morgen gebouwd worden. Zo dragen ze op korte termijn bij aan de energietransitie. Tegelijkertijd draagt het bij aan energie onafhankelijkheid voor de langere termijn. De productie van groen gas kan continue plaatsvinden en is daarmee een betrouwbare aanvulling in de energievoorziening.

Lokale keten

Onze organische reststromen komen (zoveel mogelijk) uit de directe omgeving. Door deze reststromen om te zetten naar hernieuwbare energie en digestaat gebruiken we lokale producten en geven we mest (digestaat) terug aan de boeren. Op deze manier versterken we de verbinding tussen de productie van voedsel en energie. Waar mogelijk werken we samen met lokale partijen. 

De ambitie in het klimaatakkoord is om 2 miljard m3 green gas the produceren in Nederland in 2030. Nature Energy wil bijdragen aan deze ambitie.

Agrarische ondernemers staan centraal in ons model

Nature Energy zorgt voor een win-win samenwerking en biedt veel voordelen voor agrarische ondernemers:
Cows
Nature Energy Silos